Co to jest decyzja ZRID?

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, to zintegrowana decyzja wydawana w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Decyzja, w skrócie nazywana ZRID, wywołuje szereg skutków prawnych, m.in.:

  • zmienia przeznaczenie planistyczne nieruchomości zgodnie z potrzebami inwestora,
  • dokonuje podziału nieruchomości adekwatnie do kształtu inwestycji,
  • przenosi prawo własności na Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego będącą zarządcą drogi.

Kto wydaje decyzję ZRID?

W kwestii realizacji inwestycji drogowych, kluczowe decyzje administracyjne podejmowane są przez odpowiednie władze samorządowe. Wojewoda jest odpowiedzialny za wydawanie zezwoleń na projekty drogowe krajowe i wojewódzkie, natomiast starosta zajmuje się drogami powiatowymi i gminnymi. Decyzja ZRID wydawana jest na wniosek zarządcy drogi. W sytuacji, gdy projekt drogowy rozciąga się przez więcej niż jedno województwo lub powiat, decyzję wydaje wojewoda lub starosta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część planowanej inwestycji. 


Opublikowano

w

przez

Tagi: