Konsultacje

PORADY PRAWNE / PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA

KONSULTACJE Z PRAWNIKIEM

Jeśli organ administracji publicznej lub sąd powszechny nie załatwia Twojej sprawy w ustawowym terminie lub bez zbędnej zwłoki, stronie postępowania przysługują prawne środki ochrony jej praw. Na każdym etapie postępowania warto skonsultować problem z doświadczonym prawnikiem. Pozwoli to na określenie stanu faktycznego, prawnego oraz praktycznych konsekwencji. Prawnik może doradzić skuteczną obronę interesów strony.

{{sekcja:tresc}}

Korzyści z konsultacji z prawnikiem w sprawie bezczynności organu lub przewlekłości postępowania:

  • Analiza zawartości pisma w kontekście obowiązujących przepisów.
  • Pomoc w określeniu rzeczywistego stanu prawnego.
  • Prawnik będzie wiedział jakie można podjąć działania i jakie dokumenty przygotować.
  • Prawnik będzie w stanie wyjaśnić Ci każdy etap procesu i odpowiedzieć na ewentualne pytania.
  • Prawnik pomoże wyegzekwować od organu jego ustawowe obowiązki.
  • Prawnik pomoże w uzyskaniu słusznego odszkodowania za naruszenie prawa.