Fundacja

FUNDACJA

O FUNDACJI INLEGIS

Reprezentujemy podmioty słabsze w postępowaniach przeciwko Skarbowi Państwa i korporacjom. W swoich działaniach skupiamy się na wywłaszczeniach pod cele publiczne. Zabiegamy o to, by obowiązujące w Polsce regulacje jak najlepiej chroniły prawa wywłaszczanych i wspieramy tych, którzy zmagają się z przewlekłością postępowania.

{{sekcja:kim-jestesmy}}

KIM JESTEŚMY

Fundacja INLEGIS działa od 2018 roku. Jesteśmy zespołem złożonym z radców prawnych z wieloletnim doświadczeniem, prowadzących działalność edukacyjną i doradztwo prawne oraz aktywistów zaangażowanych w obronę praw człowieka.

Misja Fundacji: podnoszenie świadomości prawnej obywateli.

{{sekcja:grupa-wywlaszczenie}}

Grupa Wywłaszczenie.pl na portalu Facebook

Fundacja INLEGIS jest administratorem grupy Wywłaszczenie.pl Celem grupy jest wsparcie oraz niesienie pomocy prawnej osobom wywłaszczanym na cele drogowe (specustawa drogowa), przeciwpowodziowe (specustawa przeciwpowodziowa) oraz CPK (ustawa o CPK). Członkowie grupy dyskutują o problemach związanych z wywłaszczeniem na cele publiczne oraz o tym, jak uzyskać słuszne odszkodowanie.

{{sekcja:zespol-1}}

BARBARA CZERNIAWSKA

PREZES FUNDACJI

Absolwentka Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim; podstawowy kierunek poszerzyła studiując wybrane zagadnienia w Instytucie Historii Sztuki UW. Zawodowo zajmuje się komunikacją strategiczną: tworzy i wdraża strategie komunikacji z otoczeniem. Jest ekspertem w zakresie zarządzania reputacją marek w mediach: firm, osób, usług, produktów. Jej pasją jest sztuka i ekologia. Zaangażowana społecznie w obronę łamanych praw człowieka i ochrony przyrody.

{{sekcja:zespol-2}}

MIROSŁAW OCHOJSKI

PRZEWODNICZĄCY RADY FUNDACJI

Menadżer, prawnik, twórca i Prezes zarządu INLEGIS Kancelarie Prawne, prokurent w Kancelarii Prawnej INLEGIS Kołodziej Nogala sp.k.

Prawnik specjalizujący się w dziedzinie odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości. Działa pro bono w ramach Fundacji INLEGIS. Jest autorem licznych publikacji na temat prawnych aspektów wywłaszczeń nieruchomości.

M. Ochojski jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiował również psychologię biznesu na Wyższej Szkole Psychologii Społecznej.

Jako prokurent w Kancelarii Prawnej INLEGIS Kołodziej Nogala sp.k. wspiera klientów w sprawach z zakresu prawa wywłaszczeniowego, nieruchomości, oraz spółek prawa handlowego.

{{sekcja:misja}}

Misją Fundacji INLEGIS jest podnoszenie świadomości prawnej obywateli.

Skupiamy się na regulacjach prawnych dotyczących wywłaszczeń pod cele publiczne. Zabiegamy o to, by obowiązujące w Polsce regulacje jak najlepiej chroniły prawa wywłaszczanych, jako strony słabszej w procedurze wywłaszczeniowej. Wspieramy tych, którzy zmagają się z przewlekłością postępowania.

Udzielamy informacji i tworzymy materiały edukacyjne, na podstawie których każdy wywłaszczany może podjąć świadomą decyzję, czy chce walczyć o swoje słuszne prawa czy woli pozostać bierny w procesie wywłaszczenia. Szanujemy każdą decyzję. Tym, którzy decydują się aktywnie bronić swoich praw, podpowiadamy jakie wstępne kroki mogą podjąć, by poprawić swoją sytuację. Przygotowujemy wywłaszczanych do świadomego korzystania z przysługujących im praw obywatelskich – samodzielnie albo z pomocą kompetentnego przedstawiciela: prawnika lub kancelarii.

Promujemy wiedzę o środkach prawnych obrony interesu osób i instytucji, których postępowania przed sądami lub organami administracji nie zostały załatwione w ustawowym terminie. Uczymy, jak korzystać z możliwości składania ponagleń, skarg na przewlekłe prowadzenie sprawy lub bezczynność organu.

{{sekcja:statut}}

STATUT I CELE FUNDACJI

Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie następujących celów:

  • nauki i edukacji, w szczególności organizacji i realizacji przedsięwzięć mających za przedmiot edukację prawną, w tym podnoszenie świadomości prawnej uczestników obrotu gospodarczego;
  • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
  • upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
  • wsparcie w uzyskiwaniu dostępu do profesjonalnych usług prawnych;
  • udzielania poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Pobierz statut Statut Fundacji INLEGIS.pdf.

{{sekcja:partnerzy}}

PARTNERZY I WSPÓŁPRACA

  • Rada Społeczna ds. CPK
  • Inicjatywa społeczna „NIE dla projektów CPK w całej Polsce”
  • Stowarzyszenie „Zanim Powstanie Lotnisko-CPK”
  • Stowarzyszenie „Skreśleni przez CPK”

{{sekcja:fundacja-w-mediach}}

FUNDACJA W MEDIACH

Przedstawiciele Fundacji INLEGIS regularnie zabierają głos w sprawach istotnych dla osób wywłaszczanych. Komentujemy zmiany prawa oraz dobre i złe praktyki związane z procedurami stosowanymi w procesie wywłaszczenia.