Co to jest zajęcie czasowe?

Podstawowym skutkiem wydania decyzji lokalizacyjnej jest utrata prawa własności do nieruchomości przez osoby, którym prawo to przysługiwało. Dodatkowo inwestor ma prawo żądać czasowego zajęcia nieruchomości – najczęściej na czas budowy. W ten sposób realizowane są potrzeby związane z: 

  • organizacją zaplecza budowy,
  • organizacją ruchu maszyn,
  • składowaniem materiałów budowlanych,
  • zarządzaniem odpadami,
  • dostępem do infrastruktury (sieć energetyczna, wodociąg, kanalizacja).

Odszkodowanie za zajęcie czasowe

Po zakończeniu budowy nieruchomość powinna zostać zwrócona w stanie z dnia zajęcia. Często dzieje się inaczej: z nieruchomości usunięte są nasadzenia, zniszczone zostają zasiewy, czasem rozebrane są budynki i budowle, w gruncie powstają instalacje objęte służebnością. Zarówno za czas zajęcia, jak i wyrządzone szkody, stronie przysługuje odszkodowanie.


Opublikowano

w

przez

Tagi: