Czy broniąc swoich interesów w postępowaniu odszkodowawczym muszę ponosić koszty opłat sądowych?

Ustalenie wartości odszkodowania następuje na drodze administracyjnej przed starostą lub wojewodą. Odwołanie składa się do organu wyższego szczebla, odpowiednio wojewody lub ministra. W tych postępowaniach nie ma opłat. Dopiero środki zaskarżenia decyzji organu drugiej instancji wnosi się do sądu administracyjnego, co wiąże się już z koniecznością ponoszenia opłat.


Opublikowano

w

przez

Tagi: