Czy mam jakiś wpływ na wysokość odszkodowania za działkę pod budowę drogi?

Wysokość odszkodowania określa w drodze decyzji właściwy organ (ten sam, który wydał decyzję wywłaszczeniową). Decyzja wydawana jest na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego. Podstawowym dowodem w sprawie jest operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego pełniącego funkcję biegłego. Jako strona mają Państwo prawo do składania uwag i zarzutów do zebranego materiału, prawo do składania własnych wniosków dowodowych (takich jak kontroperat) oraz prawo do wnoszenia o rozprawę w postępowaniu administracyjnym. Po wydaniu decyzji mogą się Państwo od niej odwołać, a w ostateczności wnosić środki odwoławcze do sądu administracyjnego. Działania dokonywane we właściwym trybie mogą wpłynąć na wartość odszkodowania.


Opublikowano

w

przez

Tagi: