Czy na wydanie domu mam 30 czy 120 dni?

W przypadku nieruchomości zamieszkałej inwestor nie może żądać jej opuszczenia w terminie krótszym niż 120 dni. Dopiero wtedy będzie mógł zastosować środki przymusu. Jednak dla uzyskania pięcioprocentowej premii za dobrowolne wydanie nieruchomości, trzeba dochować terminu 30 dniowego.


Opublikowano

w

przez

Tagi: