Czy przysługuje mi prawo do zaliczki na poczet odszkodowania za wywłaszczenie?

W większości specustaw ustawodawca przyznaje stronie prawo do zaliczki na poczet odszkodowania. Jej wysokość wynosi od 70 do 100 procent ustalonej kwoty. Zaliczka jest wypłacana w terminie 30 dni na wniosek strony. Aby ją wypłacić musi zostać wydana decyzja ustalająca wartość odszkodowania. Z prawa tego korzysta się, jeśli dochodzi do odwołania od decyzji.


Opublikowano

w

przez

Tagi: