Jak można składać własne opinie co do inwestycji?

Formalnym etapem postępowania, w którym można wyrazić własny głos, są konsultacje społeczne. Odbywają się one w przypadku inwestycji znacznie lub potencjalnie znaczenie oddziałujących na środowisko, w toku postępowania o wydanie decyzji środowiskowych. Takie konsultacje odbywają się na wczesnym etapie planowania, nawet na kilka lat przed rozpoczęciem budowy. Mieszkańcy nie są zawiadamiani osobiście, tylko poprzez obwieszczenia. Na tym etapie:

  • Istnieje szansa wpłynięcia na przebieg inwestycji: inwestor może wprowadzić zmiany do projektu, zgodnie z sugestiami stron. Trzeba przy tym zaznaczyć, że im większy nacisk społeczny (zainteresowanie), tym większe szanse na powodzenie.
  • Można zdobyć informacje na temat inwestycji: pozwala to mieszkańcom lepiej przygotować się na przyszłość, tj. nabyć wiedzę niezbędną do podejmowania decyzji dotyczących posiadanych nieruchomości, a także do ewentualnej obrony swoich interesów.

Czy można indywidualnie rozmawiać z inwestorem?

Właściciel nieruchomości może podejmować próby kontaktu z inwestorem na dowolnym etapie. Nie mają one jednak formalnej podstawy prawnej, więc inwestor nie ma obowiązku odnoszenia się do zapytań czy wniosków strony. Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że w przypadku niewielkich zmian do projektu (dodatkowy zjazd na posesję, przesunięcie zatoczki postojowej) często udaje się dojść do porozumienia nawet na etapie realizacji inwestycji.


Opublikowano

w

przez

Tagi: